Slévárenství 03 - 04/2008

Slévárenství 03 - 04/2008

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2008

 • OBSAH
  • 115 plánek pavilonu z – seznam vystavovatelů
  • úvodní slovo
   • 116 R o u s e k , J .
 • PŘEDSTAVENÍ VYSTAVOVATELŮ NA VELETRHU FOND-EX 2008
  • 118 Sand Team nabízí slévárnám trvalou péči i pomoc při výrobě forem a jader ( S A N D T E A M , s p o l . s r . o . , H o l u b i c e )
  • 120 M ü l l e r , J . a k o l . :
   • Inovativní řešení pro slévárny využívající anorganické principy ( A S H L A N D - S Ü D C H E M I E - C Z s . r . o . , B r n o )
  • 124 DISA BAT – flexibilní, ekonomický, spolehlivý ( D I S A I n d u s t r i e s s . r . o . , P ř í b r a m )
  • 126 D u d a , J . :
   • Nové výrobní kapacity ve střední Evropě ( F o s e c o Č e s k á , s . r . o . )
  • 132 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 136 A n d r é , D . – I v a n o v , S . :
   • Vývoj vysoce jakostních nosičů lesklého uhlíku v HA France orientovaný na potřeby zákazníků na úrovni dnešních technických a ekologických požadavků ( H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s . r . o . , D ě č í n )
  • 144 G a e d e , J . :
   • Moderní zařízení pro přípravu písku ( M a s c h i n e n f a b r i k G u s t a v E i r i c h G m b H & C o K G , N ě m e c k o )
  • 147 E n g e l h o r n , G . :
   • Automatizovaný postřik forem ( W O L L I N , G m b H , N ě m e c k o )
  • 150 N ě m e č k o v á , V . :
   • Fimes, a. s., Uherské Hradiště
  • 152 Tryskací zařízení pro objemné odlitky s optimální ochranou proti opotřebení. Hospodárné otryskávání za účelem čištění a dodatečné otryskávání ( R Ö S L E R O b e r f l ä c h e n t e c h n i k G m b H , N ě m e c k o )
  • 154 K o n š e l , M . :
   • PCC MOR AVA– CHEM s. r. o., Český Těšín
  • 156 P r o c h á z k a , P . :
   • 130 let zkušeností s keramikou ( K e r a m t e c h , s p o l . s r . o . , Ž a c l é ř )
  • 158 K r i s t o ň , F . – S v a d b í k , M . :
   • Plánování a řízení slévárenské výroby s využitím informačního systému ( R G U C Z , s . r . o . , B r n o )
  • 162 Ž i l k a , M . :
   • Ekologie – trend výroby a provozu pecí a sušáren ( L A C , s . r . o . , R a j h r a d )
  • 164 SPEK TROMETRY předních světových výrobců ( H U K O S s . r . o . , H I L G E R s . r . o , O s t r a v a - H r a b o v á )
  • 166 W e g s c h m i e d , R . :
   • Metakon, s. r. o., Brno
  • 168 Produktivita a hospodárnost broušení ( A t l a s C o p c o , s . r . o . , P r a h a )
  • 170 Produktivita a hospodárnost díky neabrazivní metodě čištění ( L i n d e G a s a . s . , P r a h a )
  • 172 C m í r a l , F . :
   • Evoluce tryskacích materiálů 21. století ( K O V O B R A S I V M n í š e k , s p o l . s r . o . )
  • 176 H o l z e r , P . :
   • Frech – posílení pozice světového výrobce tlakových licích strojů převzetím výrobních, obchodních a servisních aktivit firmy Müller Weingarten ( F R E C H C Z , S t ř e l i c e )
  • 178 N o v o t n ý , T . – Š m í d , J . :
   • Technologie nízkotlakého lití ( K o v o p o l , a . s . , P o l i c e n a d M e t u j í )
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 185 B a ř i n k o v á , D . – Č e c h , J .
   • Změny parametrů lití a vliv termofyzikálních parametrů na jakost tlakově litých odlitků z Al slitin
   • Changes in the parameters of casting and the effect of thermophysical parameters on the quality of Al-alloy die-castings
 • RUBRIKY
  • 189 Roční přehledy
  • 194 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 198 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 207 Zprávy Sdružení přesného lití
  • 208 Zahraniční slévárenské svazy
  • 209 Vzdělávání
  • 210 Konference
  • 213 Umělecká litina
  • 215 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 217 Výstavy
  • 219 Blahopřejeme
  • 221 Vzpomínáme
  • 221 Poznamenejte si
  • 222 Z historie
 • OBÁLKA
  • SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
  • ASHL AND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno
  • DISA Industries s. r. o., Příbram
  • Commexim Group a. s., Říčany u Prahy
 • inzerce
  • 169 Atlas Copco, s. r. o., Praha
  • 175 A XIOM TECH, spol. s r. o., Žďár nad Sázavou
  • 182 BAS Rudice s. r. o., Blansko
  • 113 Bühler Druckgusss AG, Šv ýcarsko
  • 183 CARBONES HOLDING GmbH, Rakousko
  • 180 Elkem AS, obchodní zastoupení, Praha
  • 151 FIMES, a. s., Uherské Hradiště
  • 133 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 127 FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • 177 FRECH CZ, Střelice
  • 143 FURTENBACH GmbH, Rakousko
  • 188 GUT CZ, s. r. o., Brno
  • 165 HUKOS s. r. o., HILGER s. r. o, Ostrava-Hrabová
  • 139 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • 142 HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • 123 KER AMOST, a. s., Most
  • 157 KER AMTECH, spol. s r. o., Žacléř
  • 173 KOVOBR ASIV MNÍŠEK, spol. s r. o., Mníšek pod Brdy
  • 179 KOVOPOL a. s., Police nad Metují
  • 135 KURT Z GmbH, Německo
  • 130 Küttner GmbH & Co. KG, Německo
  • 163 L AC, s. r. o., Rajhrad
  • 171 Linde Gas a. s., Praha
  • 145 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
  • 129 MECAS ESI, s. r. o., Plzeň
  • 167 METAKON s. r. o., Brno
  • 181 MK Industrievertretungen GmbH, Německo
  • 134 NGK DEUTSCHE BERYLCO GmbH, Německo
  • 155 PCC MORAVA-CHEM, spol. s r. o., Český Těšín
  • 159 RGU CZ s. r. o., Brno
  • 180 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 153 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 129 Senator Technology GmbH, Německo
  • 107 SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co., Ltd., Čína
  • 131 StrikoWestofen GmbH, Německo
  • 112 Svaz Sléváren ČR
  • 180 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 184 TIESSE PR AHA
  • 109 Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • 184 Wheelabrator Group s. r. o., Praha
  • 149 WOLLIN, GmbH, Německo
 • vložená inzerce
  • SENSOR CONTROL GmbH, Německo
  • Šebesta – služby slévárnám, s. r. o., Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2008

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole