Slévárenství 02 - 03/2006

Slévárenství 02 - 03/2006

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 02 - 03/2006

 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 55 Trbižan, M. – Elbel, T.:
   • Výzkum, vývoj a inovace ve slévárenském průmyslu
   • Research, development and innovations in the foundry industry
  • 59 Krosnar, J.:
   • Výroba vysoce jakostních odlitků z litiny s lupínkovým grafitem pro automobilový průmysl bez použití surového železa
   • The melting of high quality grey iron castings for the automotive industry without the use of pig iron
  • 64 Ebert, B. – Zemánek, R.:
   • Očkování litiny určené zvláště pro odlitky z materiálu GJS 400-18-LT
   • Targeted inoculation of cast iron particularly heavy castings made from material GJS 400-18-LT
  • 68 Hrazdira, D. – Rusín, K. – Ciganek, M.:
   • Redukce množství těkavých organických sloučenin (VOCs) v bentonitových směsích užitím pokročilých oxidačních procesů (AOPs)
   • Volatile organic compounds (VOCs) reduction in bentonite sands by advanced oxidation processes (AOPs)
  • 74 Lichý, P. – Jelínek, P. – Mikšovský, F.:
   • Oolitizace ostřiva bentonitových formovacích směsí
   • The oolitization of bentonite moulding mixtures opening material
  • 80 představení firem
 • rubriky
  • 91 Roční přehledy
  • 93 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 95 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 103 Zprávy Sdružení přesného lití
  • 104 Vzdělávání
  • 106 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 107 Zajímavosti z oboru
  • 109 Technické muzeum v Brně
  • 110 Poznamenejte si
  • 111 Blahopřejeme
  • 112 Vzpomínáme
  • 115 Z historie
 • obsah inzertní části
  • obálka
  • DISA I ndustries s. r. o., Příbram
  • Commexim Group s. r. o., Ř íčany u Prahy
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • BAS Rudice s. r. o., Blansko
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • Klüber Lubrication CZ, s. r. o., Brno
  • Laempe + Panáčková s. r. o., Praha
  • LAC, s. r. o., Rajhrad
  • DOR, s. r. o., Slovensko
  • ABP I nduction Systems GmbH, Německo
  • FOSECO ČESKÁ s. r. o., Příkazy
  • Trímet Prag s. r. o., Praha
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 02 - 03/2006

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole