Slévárenství 02 - 03/2003

Slévárenství 02 - 03/2003

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 02 - 03/2003

 • Obsah
  • 71 Kramářová, D. – Brandštetr, J. – Rusín, K. – Henzlová, P.:
   • Biogenní polymerní materiály jako pojiva slévárenských forem a jader
   • Biogenic polymers as binders of foundry moulds and cores
  • 74 Grzinčič, M.:
   • Trendy ve výrobě bloků motorů osobních automobilů
   • Trends in production of cylinder blocks of passenger cars
  • 81 Kubátová, S. – Lána, I.:
   • Udržitelný vývoj v malých a středních slévárnách České republiky řízením procesů a výběrem technologií šetrných k životnímu prostředí
   • Sustainable development in small and medium-size foundries of the Czech Republic by means of control of processes and selection of environment-friendly technologies
  • 85 Dobeš, J.:
   • Třicet pět let slévárny slitin hliníku MEP POSTŘELMOV, a.s.
   • Thirty-five years of aluminium foundry MEP POSTŘELMOV, joint-stock company
  • 89 Hodinka, J.:
   • PERIL 45 – nové lehčené tepelně izolační tvarovky z Moravských keramických závodů, a.s., Rájec-Jestřebí
   • PERIL 45 – new light-weight insulating bricks from Moravské keramické závody, joint-stock company, Rájec-Jestřebí
  • 91 Halla, P.:
   • Intenzifikace metalurgických procesů
   • Intensification of metallurgical processes
  • 93 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 97 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 100 Z odborného života
  • 104 Jubilea
  • 105 Ekologie
  • 105 Aktuality z domova
  • 107 Aktuality ze zahraničí
  • 118 Roční přehledy
  • 125 Ze zahraničních časopisů
  • 126 Z historie
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. Hüttenes-Albertus-CZ s.r.o., Brno
  • 2. str. GIFA 2003, Düsseldorf
  • 3. str. MSV 2003, Brno
  • Poznaň International Fair Ltd., Polsko
  • 4. str. FOSECO ČESKÁ s.r.o., Příkazy
  • MEP Slévárna, a.s., Postřelmov
  • Moravské keramické závody, a.s., Rájec-Jestřebí
  • DISA Industries s.r.o., Příbram
  • FORMAT 1 spol. s r.o., Křenovice
 • vložený list
  • SIAD technické plyny spol. s r.o., Braňany

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 02 - 03/2003

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole