Slévárenství 02 - 03/2002

Slévárenství 02 - 03/2002

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 02 - 03/2002

 • Obsah
  • 61 Žižka, I.:
   • 160 let slévárenské výroby v Třinci
   • 160 years of foundry production in Třinec
  • 66 Vojtěch, D. a kol.:
   • Vysokopevné slitiny AlZnMgCuNiSi se zlepšenými slévárenskými vlastnostmi
   • High-strength AlZnMgCuNiSi alloys with improved casting properties
  • 73 Lukáč, I. – Michna, Š.:
   • Štruktúra a mikrosegregácia zliatiny AlCu4PbMgMn v liatom stave
   • Structure and microsegregation of the as cast AlCu4PbMgMn alloy
  • 76 ALUCAST – nový projekt v novém miléniu
  • ALUCAST – a new project in a new millennium
  • 79 Michalčík, P.:
   • Slévárna FIMES, a. s., Uherské Hradiště, na počátku třetího tisíciletí
   • Foundry Fimes, a.s. (joint-stock company), at Uherské Hradiště at the beginning of the third millennium
  • 82 Cengel, P.:
   • Rozptyl účinkov ferosilicia po jeho použití v zlievarenstve a v oceliarenstve
   • An extent of ferrosilicon effects after its use in foundry industry and steelmaking
  • 86 Čistenie odliatkov nemusí byK problém
  • Fettling of castings need not be a problem
  • 88 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 91 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 95 Z odborného života
  • 96 Aktuality ze zahraničí
  • 104 Roční přehledy
  • 107 Ze zahraničních časopisů
  • 109 Z historie
  • 115 Publikace
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. Slévárny Třinec, a.s.
  • 2. str. Alucast, s.r.o., Buchlovice
  • 3. str. Fimes, a.s., Uherské Hradiště
  • 4. str. Veletrhy, a.s., Brno
  • ASCEM CZ, spol. s r.o., Brno
  • Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, Slovensko
  • Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
  • AMP BOHEMIA CZ, s.r.o., Brno
  • Almax, Trade, a.s., Kovohutě Mníšek pod Brdy, a.s.
  • Igor Láník – Techservis, Boskovice
  • Kovošrot Praha, a.s.

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 02 - 03/2002

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole