Slévárenství 01/2004

Slévárenství 01/2004

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01/2004

 • MODERNIZACE SLÉVÁRNY PŘI VÝROBĚ FOREM Z BENTONITOVÝCH SMĚSÍ
  • 1 Chrást, J.:
   • Zařízení na výrobu forem z bentonitové směsi
   • Equipment for production of moulds from bentonite sand
  • 2 Modernizace českých sléváren pomocí postupu SEIATSU
  • Modernization of Czech foundries with the aid of the SEIATSU process
  • 6 Vyrostla nová generace automatických bezrámových linek DISA se svislou dělicí rovinou
  • Recent progress in automatic moulding thanks to new generation of machines with vertical mould joint
  • 8 Olesen, C. R. – Oudes, J.:
   • Nedávný pokrok bezrámového formování dosažený díky strojům LORAMATIC s vertikální dělicí rovinou
   • Recent progress in boxless moulding thanks to LORAMATIC machines with vertical mould joint
  • 10 Problematika formování – pohled dvou firem z Itálie
  • Moulding problems – a view of two Italian firms
  • 14 Rudy, C. – Novotný, J.:
   • Úprava bentonitových formovacích směsí ve vířivých rychlomísičích
   • Preparation of bentonite moulding sands in turbine mixers
 • BENTONIT JAKO EKOLOGICKÉ POJIVO
  • 20 Duda, J.:
   • Bentonit – ekologické pojivo slévárenských formovacích směsí
   • Bentonite – environmental friendly binder of foundry moulding sands
 • PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
  • 23 Lubojacký, M. a kol.:
   • Optimalizace přípravy samotvrdnoucí furanové směsi s chromitovým ostřivem v podmínkách výroby těžkých ocelových odlitků
   • Optimization of preparation of self-setting furane mixture with chromite sand in conditions of manufacture of heavy steel castings
  • 27 Hrabina, D.:
   • Využití formovacích směsí s vysokým chladicím účinkem při výrobě masivních ocelových odlitků
   • Use of moulding sands with high cooling effect in manufacture of heavy steel castings
 • VÝZKUM A VÝVOJ
  • 30 Ganczarek, M. a kol.:
   • Výzkum reologických vlastností formovacích směsí a procesu dynamického lisování
   • Investigation of rheological properties of moulding sand and dynamic squeezing process
 • RUBRIKY
  • 34 Roční přehledy
  • 38 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 39 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 43 Správy Zväzu zlievární a kováční Slovenska a Slovenskej zlievárenskej spoločnosti
  • 43 Rozhovory
  • 45 Diskuze
  • 45 Jubilea
  • 46 Aktuality
  • 50 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 54 Novinky v oboru
  • 55 Z historie
  • 60 Publikace
 • obsah inzertní části
  • OBÁLKA
   • 1. str. Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Brno
   • 2. str. DISA Industries s.r.o., Příbram
   • 3. str. CD disk 2003
   • ediční plán časopisu Slévárenství 2004
   • 4. str. Sand Team, spol. s r.o., Brno
  • INZERCE
   • Savelli S.p.A., Itálie
   • HWS GmbH, Německo
   • FONDIT s.r.o., Liberec
   • Keramost, a.s., Most
   • Süd Chemie AG, Německo
   • Šebesta – služby slévárnám s.r.o., Brno
   • MSV, Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01/2004

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole