Slévárenství 01 - 02/2018

Slévárenství 01 - 02/2018

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2018

 • EDITORIAL
  • 4 PÍSAŘÍKOVÁ, M.:
   • Tradice zavazuje
 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 5 ŠENBERGER, J.: Zajímavosti ze světa ocelí
 • OCELI | Steels
  • 7 VODÁREK, V.; ŘEHŮŘEK, J.
   • Martenzitické modifikované (9–12)% Cr oceli pro energetiku
   • Martensitic modified (9–12)% Cr steels for energy industry
  • 16 ODEHNAL, J.
   • Zkušenosti s výrobou austenitických ocelí v hutním závodě ŠKODA
   • Experience with the production of austenitic steels in the metallurgical plant of ŠKODA
  • 20 DULAVA, M.
   • Zkušenosti s výrobou ocelových odlitků z austenitických Cr-Ni ocelí pro vysoké teploty
   • Experience with the production of steel castings of austenitic Cr-Ni steels for high temperatures
  • 24 OSTRATICKÝ, M.; AMBROŽ, O.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J.
   • Vliv segregačních pochodů v austenitických chromniklových ocelích na jejich vlastnosti
   • Influence of segregation processes in austenitic chrome-nickel steels on their properties
  • 33 MYŠKA, M.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J.
   • Vliv licí teploty na zabíhavost a vlastnosti austenitických Cr-Ni ocelí
   • Influence of casting temperature on fluidity and properties of austenitic Cr-Ni steels
  • 40 FILA, P.; BALCAR, M.
   • Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli
   • Influence of technology of secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a.s., on oxygen concentration in steel
 • LITERÁRNÍ PŘEHLEDY | Literary overviews
  • 46 Oceli ve slévárenských časopisech a sbornících
  • Steels in foundry journals and proceedings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 50 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
   • Aktuální stav furanových pryskyřic a jejich alternativy
  • 52 NPP Group + Chemcostar Europe, s.r.o., Praha
   • Vliv modifikátorů na vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem
  • 55 ABP Induction Systems GmbH, zastoupení Petr Kachlík
   • ABP Induction – LIDÉ – TECHNOLOGIE – ÚSPĚCH
 • RUBRIKY | Sections
  • 58 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 60 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 64 Zprávy Svazu modeláren České republiky | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic
  • 66 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 68 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 69 Slévárenská výroba v zahraničí | Foundry production abroad
  • 72 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 73 Transactions AFS
  • 74 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 76 Ze zahraničních časopisů | From the foreign foundry journals
  • 77 Zajímavosti | Curiosities
  • 78 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 82 Nekrolog | Obituary
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • NPP Group + Chemcostar Europe, s.r.o., Praha
  • WFO, 73th WFC
  • ABP Induction Systems GmbH, zastoupení Petr Kachlík
 • INZERCE | Advertisements
  • 45 ČSS, 55. slévárenské dny
  • 32 ČSS, OK ekonomická, 17. seminář
  • 6 Ediční plán Slévárenství 2018
  • 1 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • 23 Industrial IT, s.r.o., Brno
  • 84 LANIK s.r.o., Boskovice
  • 31 MCAE Systems, s.r.o., Kuřim
  • 56 MECAS ESI, s.r.o., Brno
  • 57 SSČR, profesní vzdělávání pracovníků
  • 56 Technické muzeum v Brně
  • 39 Veletrhy Brno, a.s., FOND-EX
  • 72 VIDA! science centrum, Brno
  • 48 VUT v Brně
  • 49 WFO, 73th WFC

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2018

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole