Slévárenství 01 - 02/2017

Slévárenství 01 - 02/2017

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2017

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 4 VLADÁR, Z .
   • Slévárenství a svaz v dalším roce své existence
  • 5 KAŇA, V .
   • Legovaná litina – perspektivní a konkurenceschopný materiál
 • LEGOVANÉ LITINY | Alloyed cast irons
  • 6 KAŇA, V .
   • Výroba a vlastnosti austenitických litin
   • Production and properties of austenitic cast irons
  • 12 ROUČKA, J .
   • Feritické litiny pro cyklické teplotní namáhání
   • Ferritic cast irons for cyclic thermal stress
  • 16 SUCHÁNEK, J .
   • Trendy vývoje bílých otěruvzdorných litin
   • Development trends of abrasion-resistant white cast irons
  • 21 SUCHÁNEK, J .
   • Abrazivní opotřebení bílých chromových litin
   • Abrasive wear of white chromium cast irons
 • ODBORNÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY | Specialized peer-reviewed articles
  • 26 VLASÁK, T . – N EUMANNOVÁ, Š . – H AKL, J . – Č ECH J . – H AVELKOVÁ, L .
   • Porovnání vlastností tří martenzitických ocelí pro vysoké teploty
   • Comparison of properties of three martensitic steels for high temperatures
 • PŘEKLADY | Translations
  • 30 RÖHRIG, K.
   • Legovaná litina – 25. díl. Vliv legujících prvků na vlastnosti litiny
   • Alloyed cast iron—25th part. Influence of alloying elements on the properties of cast iron
 • Z PRAXE | Articles oriented to practice
  • 36 VRCHOTOVÁ, V.
   • Motivace mladé generace pro práci ve slévárenství a strojírenství
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 38 Vývoj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o.)
 • RUBRIKY | Sections
  • 43 Roční přehledy | Annual overviews
  • 46 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 48 Zprávy Svazu modeláren České republiky | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic
  • 51 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 54 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 55 Diskuzní fórum | Discussion forum
  • 58 Transactions AFS
  • 59 Slévárenská výroba v zahraničí | Foundry production abroad
  • 62 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 63 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs
  • 64 Výzkum, vývoj, programy a projekty | Research, development, programs and projects
  • 65 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 66 Vzdělávání | Education
  • 66 Publikace | Publications
  • 67 Zajímavosti | Curiosities
  • 68 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 69 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 71 Umělecké odlitky | Art castings
  • 72 Blahopřejeme | Congratulations
  • 72 Vzpomínáme | Commemorations
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • Ediční plán Slévárenství 2017
  • CD 2016
  • FOSECO, Ostrava
 • INZERCE | Advertisements
  • 1 ACESO PRAHA, s. r. o.
  • 29 De-Metal, a. s., Uničov
  • 53 MERATECHNIK, Ivanovce, Slovensko
  • 25 SSČR, profesní vzdělávání pracovníků
  • 20 Technické muzeum v Brně
  • 50 VUT v Brně

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2017

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole