Slévárenství 01 - 02/2015

Slévárenství 01 - 02/2015

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2015

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 5 V l a d á r , Z .
  • 6 Š e n b e r g e r , J .
 • SEKUNDÁRNÍ METALURGIE – recenzované články
  • 7 Č e c h , J .
   • Využití sekundární metalurgie při výrobě oceli na odlitky
   • Use of secondary metallurgy in manufacture of cast steel
  • 11 B a l c a r , M . – F i l a , P . – M a r t í n e k , L .
   • Zkušenosti se sekundární metalurgií ve ŽĎAS, a. s.
   • The experience with secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a. s.
  • 16 B u l í n , J . – O d e h n a l , J .
   • Výroba jakostních ocelí na rafinačním zařízení ASEA-SKF
   • Manufacture of high quality steels on the ASEA-SKF refining device
  • 20 Z á d ě r a , A . – C a r b o l , Z . – S c h a f f e r , R .
   • Použití sekundární metalurgie pro zvýšení jakosti oceli
   • Use of secondary metallurgy for increasing steel quality
  • 26 Š e n b e r g e r , J . – P e r n i c a , V . – P e š e k , J .
   • Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci 1. díl – kinetika změny obsahu dusíku v oceli
   • Contribution to the kinetics of reactions ongoing during vacuuming in a vacuum induction furnace 1st part – kinetics of changes of nitrogen content in steel
 • Z PRAXE
  • 31 Z i k m u n d , T . a k o l .
   • Rentgenová nano- a mikrotomografie pro analýzu odlitků
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 34 G r ö n i n g , P . – K u h l g a t z , C .
   • Budoucnost pojivových systémů pro výrobu jader v regionu Německo (Hüttenes-Albertus-Chemische Werke GmbH)
  • 38 K o t a s , P – H a h n , I .
   • Zvyšování jakosti ocelových ingotů za pomoci numerické simulace v SW MAGMA5 (MAGMA GmbH, Pardubice)
 • RUBRIKY    
  • 42 Roční přehledy
  • 44 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 47 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 49 Ze zahraničních časopisů
  • 51 Transactions AFS 2014
  • 52 Vysoké školy informují
  • 53 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 55 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 59 Umělecké odlitky
  • 60 Blahopřejeme
  • 61 Z historie
 • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • Ediční plán Slévárenství 2015 + CD 2014
  • USOB s. r. o., Brno
 • inzerce
  • 37 DeutscheMesse, Německo, Hannover Messe
  • 37 Heraeus Electro-Nite International N.V., Seekirchen, Rakousko
  • 41 Kuličkové šrouby Kuřim , a. s., Kuřim
  • 41 SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
  • 4 Svaz sléváren ČR 25. výročí
  • 41 Synthesia, a. s., Pardubice
  • 15 Veletrhy Brno, a. s. GIFA
  • 1 Veletrhy Brno, a. s. Stainless 2015

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2015

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole