Slévárenství 01 - 02/2014

Slévárenství 01 - 02/2014

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2014

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 5 V l a d á r , Z .
  • 6 Š e n b e r g e r , J .
 • TĚŽKÉ OCELOVÉ ODLITKY
  • 7 Š e n b e r g e r , J . – Z á d ě r a , A .
   • Výrobní degradace materiálu masivních ocelových odlitků
   • Manufacturing degradation of material of heav y steel castings
  • 11 Z á d ě r a , A . a k o l .
   • Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků
   • Solidification and structure of heav y steel castings
  • 16 O d e h n a l , J . – B r o t á n e k , S .
   • Vliv chemické nehomogenity na vlastnosti hmotných ocelových odlitků
   • Effect of chemical inhomogeneity on material properties of heav y steel castings
  • 20 V l a s á k , T . a k o l .
   • Vliv modifikace chemického složení a tepelného zpracování na žárupevnost martenzitické oceli
   • Influence of chemical composition and heat treatment modification on high temperature properties of martensitic steel
  • 23 P l u h á č e k , J . a k o l .
   • Vývoj technologie velmi těžkých odlitků pro energetiku včetně ekonomického přínosu
   • Development of technology of heav y castings for power industry including economic benefits
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 26 S t r á n s k ý , K . a k o l .
   • K roztržení plynule lité bramy (18 t) a prasknutí opěrného válce (32 t)
   • On the rupture of continually cast slab (18 t) and breaking of an idle roll (32 t)
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 30 S e e g e r , K . – S e r g h i n i , A . – P a c a l , L .
   • Nové koncepty slévárenských nátěrů pro vysoce komplexní bloky motorů (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o.)
  • 34 FOND-EX 2014 / 29. 9. – 3. 10. 2014 / Přípravy na 56. MSV 2014 již začaly (Veletrhy Brno, a. s., Brno)
  • 35 Rösler RDS 80/70 – jedno z celosvětově největších tryskacích zařízení / Tryskání odlitků o hmotnosti až 250 t (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 36 W a g n e r , P . – V á c l a v í k , Z .
   • Mechanizace formování WÖHR (AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH; Wöhr CZ s. r. o.)
  • 38 T á b o r s k ý , D .
   • Vliv žáruvzdorných nátěrů na povrchovou jakost velkých odlitků (ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno-Chrlice)
  • 40 O d e h n a l , J . – Č e r v e n ý , J .
   • Numerické modelování tepelného zpracování a predikce materiálových vlastností u ocelového odlitku s hrubou hmotností 86 000 kg (PILSEN STEEL, s. r. o., Plzeň / MAGMA GmbH, Pardubice)
 • RUBRIKY
  • 44 Roční přehledy
  • 46 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 48 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 50 Ze zahraničních časopisů
  • 52 Vysoké školy informují
  • 53 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 54 Umělecká litina
  • 55 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 55 Nekrolog
  • 55 Blahopřejeme
  • 56 Z historie
  • 1 Ediční plán Slévárenství na rok 2014, CD 2013
 • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno FOND-EX 2014
  • Wöhr CZ, s. r. o., Brno
  • ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
 • inzerce
  • 43 Alfin-Edimet Spa, Itálie, METEF 2014
  • 4 MAGMA GmbH, Pardubice
  • 43 RONAL CR s.r.o., Pardubice
  • 35 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 22 Spolupráca 2014
  • 25 Targi Kielce S.A., Polsko
  • 62 Technické muzeum v Brně

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2014

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole