Slévárenství 01 - 02/2012

Slévárenství 01 - 02/2012

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2012

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 5 Ž i ž k a , I .
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 6 L i c h ý , P . – B e d n á ř o v á , V .
   • Lité porézní kovy – výroba a vlastnosti
   • Cast porous metals – manufacture and properties
  • 11 P a v l o u š k o v á , Z .
   • Posuzování chemické heterogenity LKG legovaných niklem
   • Evaluation of chemical heterogeneity of nickel-alloy GJS
  • 16 E l b e l , T . a k o l .
   • Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 2. část: Odlitky z LKG a LLG
   • Study of pinholes genesis in cast irons – 2nd part: Castings from spheroidal and lamellar graphite cast iron
  • 21 R o u č k a , J .
   • Filtrace a její implementace v praxi
   • Filtration and its implementation in practice
  • 26 N e u d e r t , A .
   • Pískové vměstky – zadrobeniny a rozplavený písek
   • Sand inclusions – drops and sand holes
  • 30 M a c h u t a , J .
   • Sledování dilatačních vlastností slévárenských směsí během tepelné zátěže
   • Monitoring of foundry mixtures expansion properties during thermal stress
  • 35 V e č e ř a , P . – P a v l o u š k o v á , Z .
   • Technické normy, jak je neznáme
   • Technical standards – do we know them?
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 38 I v a n o v , S . – P a c a l , L .
   • Human Relations – nejdůležitější potenciál HA (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 40 Separační prostředek pro formovny Bentogliss® 121 bez obsahu rozpouštědel Nová generace pojivových systémů se sníženými emisemi pro cold box (ASK Chemicals CZ, Brno)
  • 45 Hannover messe 2012 (Deutsche Messe Hannover, Německo)
 • RUBRIKY
  • 42 Roční přehledy
  • 46 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 49 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 52 Vysoké školy informují
  • 53 Vzdělávání
  • 54 Umělecká litina
  • 55 Blahopřejeme
  • 56 Vzpomínáme
  • 56 Nekrolog
  • 57 Z historie
 • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • ALFIN-EDIMET SPA METEF – FOUNDEQ, Verona
  • Veletrhy Brno a. s. FOND-EX 2012
  • ASK Chemicals CZ, Brno
 • inzerce
  • 51 49. slévárenské dny®
  • 45 Deutsche Messe Hannover, Německo HANNOVER MESSE
  • 1 Ediční plán Slévárenství 2012 CD 2011
  • 44 OMEGA Foundry Machinery Ltd., UK
  • 4 Svaz sléváren ČR
  • 37 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2012

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole