Slévárenství 01 - 02/2011

Slévárenství 01 - 02/2011

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2011

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 5 Ž i ž k a , I .
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 6 Š e r á k , J . a k o l .
   • Využití sedimentační metody pro snížení obsahu železa v recyklovaných hliníkových slitinách
   • Utilization of a sedimentation method for decrease of iron content in recycled aluminium alloys
  • 11 M a t v i j a , M . – F u j d a , M .
   • Mikroštruktúra odliatku spaľovacieho motora zo zliatiny Al-Si-Mg
   • Microstructure of combustion-engine casting made from Al-Si-Mg alloy
  • 15 J e l č , I . – F u t á š , P .
   • Znižovanie spotreby energie v zlievarni
   • Reducing of energy consumption in a foundry
  • 19 P á l k a , S .
   • Vliv nauhličení a kalení na životnost lité austenitické oceli DIN 1.4848
   • Influence of carburization and hardening on the lifetime of cast austenitic steel DIN 1.4848
  • 22 F u t á š , P . a k o l .
   • Možnosti výroby syntetickej tvárnej liatiny EN-GJS-500-7 v prevádzkových podmienkach zlievarne
   • Possibilities of synthetic spheroidal graphite cast iron production (EN- GJS-500 -7) in operating conditions of a foundry
 • z praxe
  • 25 C u p á k , P .
   • Mikrovlnný ohřev ve slévárenství
   • Microwave heating in foundry practice
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 28 I v a n o v , S . a k o l .
   • Některé praktické aspekty nové klasifikace slévárenských chemikálií (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 30 Významný rok pro společnost Kovobrasiv (KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o., Mníšek pod Brdy)
  • 34 Z e m á n e k , R . – V o n d r á č e k , R .
   • Prodloužení životnosti odlévacích zařízení, licích pánví a nářadí používaných v tavírenských provozech. Nátěr pánví a příslušenství SolitecR MS 501 (ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno)
  • 4 Č v a n d a , P . – K r ň á v e k , V .
   • Nová generace naběraček pro dávkování taveniny Al navýší kapacitu licího pracoviště a současně sníží náklady (LAC, s. r. o., Rajhrad)
 • RUBRIKY
  • 36 Roční přehledy
  • 39 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 40 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 44 Vysoké školy informují
  • 45 Vzdělávání
  • 47 Slévárenské konference
  • 52 Umělecká litina
  • 52 Blahopřejeme
  • 53 Nekrolog
  • 54 Z historie
  • 60 Ediční plán Slévárenství na rok 2011, CD 2010
 • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o., Mníšek pod Brdy
  • SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co, Ltd., Čína
  • ASK Chemicals Czech s. r. o., Brno
 • inzerce
  • 53 ACTIVCONZULT, s. r. o., Kroměříž
  • 32 ASK Chemicals GmbH, Německo
  • 18 Deutsche Messe Hannover, Německo
  • 1 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 27 FOSECO, Ostrava
  • 4 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 53 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 47 Veletrhy Brno, a. s.,

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2011

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole