Slévárenství 01 - 02/2010

Slévárenství 01 - 02/2010

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2010

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 5 Ž i ž k a , I .
   • Dáváme kovům tvar
  • 6 M i c h n a , Š . – N á p r s t k o v á , N .
   • Konference Aluminium, její historie a současnost
  • 8 M i c h n a , Š .
   • Celkový přehled světové výroby hliníku a hliníkových odlitků
 • ODLITKY ZE SLITIN HLINÍKU
  • 10 M i c h n a , Š .
   • Problematika legování hliníkových slitin chromem pomocí legovacích tablet
   • Problems of aluminum alloys alloying with the aid of chromium alloying tablets
  • 13 B o l i b r u c h o v á , D . – P a s t i r č á k o v á , M .
   • Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 modifikovanej antimónom
   • Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with antimony
  • 17 N o v á k o v á , I . – Š t v e r á k , J .
   • Sledování struktury odlitků v závislosti na licích parametrech
   • Monitoring of HPDC microstructure in dependence on process parameters
  • 22 N o v á , I . – M o r á v e k , J . – M a c h u t a , J .
   • Sledování dilatačních změn slévárenské slitiny hliníku AlSi12CuMgNi určené pro odlévání pístů spalovacích motorů
   • Monitoring of dilatation changes of AlSi12CuMgNi aluminium alloys used for manufacture of combustion engine pistons
  • 26 S t u n o v á , B . a k o l .
   • Problematika propustnosti tlakově litých dílů
   • Leakage problems of high pressure die-casting parts
  • 29 V o j t ě c h , D . – N o v á k , M . – V í t ů , T .
   • Vliv zvýšených teplot na degradaci tvrdých povlaků Ni-P na slévárenských slitinách hliníku
   • Influence of increased temperatures on degradation of hard Ni-P coatings on casting aluminium alloys
  • 34 K a n t o r í k , R . – B o l i b r u c h o v á , D . – P a s t i r č á k , R .
   • Reoxidácia a jej štúdium pomocou simulácie prúdenia kovu v zlievarenskej forme
   • Reoxidation and its study with aid of metal flow simulation in casting mould
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 38 V e s e l ý , P . a k o l .
   • Filtrace těžkých odlitků z oceli použitím filtračních karuselů ve firmě DSB EURO s. r. o. ( ASK Chemicals CZ, Brno)
  • 42 Č e c h m á n k o v á , R .
   • Pověst moderní progresivní firmy (Fimes, a. s., Uherské Hradiště)
  • 44 K l u s s m a n n , H . - G . – P a c a l , L . – K v a p i l , D .
   • Podpora dělicí schopnosti běžných vodou ředitelných mazadel za pomocí Trennstoff DPw 222B povlaku na povrchu formy (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 48 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 49 Konrad Rump Oberflächentechnik, Salzkotten (Německo)
  • 56 E r l e b a c h , J .
   • FOND -EX 2010 – obchodní příležitost pro české slévárenství
 • RUBRIKY
  • 50 Roční přehledy
  • 54 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 59 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 61 Zprávy Sdružení přesného lití
  • 62 Slévárny a krize
  • 63 Vzdělávání
  • 67 Slévárenské konference
  • 68 Umělecká litina
  • 69 Blahopřejeme
  • 69 Nekrolog
  • 70 Z historie
 • OBÁLKA
  • ASK Chemicals CZ, Brno
  • Veletrhy Brno, a. s.
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
 • inzerce
  • 21 Deutsche Messe Hannover, Německo
  • 62 DSB EURO s. r. o.,Blansko
  • 58 EDIMET SPA, Itálie METEF
  • 1 FIMES, a. s., Uherské Hradiště
  • 45 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • 49 Konrad Rump Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, Německo
  • 16 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 53 Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.
  • 33 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 4 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • 60 47. slévárenské dny® 2010

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2010

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole