Slévárenství 01 - 02/2009

Slévárenství 01 - 02/2009

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2009

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 5 Ž i ž k a , I .
   • Co tě, slévárenství, čeká v roce 2009?
  • 6 B u r i a n , A .
   • Nové ekologické pojivové systémy
 • Nové ekologické pojivové systémy
  • 7 B u r i a n , A . – K a j z a r o v á , M . – K r a h u l a , Z . – N o v o t n ý , J .
   • GEOPOL® technologie výroby forem a jader s anorganickým pojivem
   • Technology GEOPOL® for manufacture of moulds and cores with an inorganic binder
  • 12 L a i c h m a n , L . – B r a n d š t e t r , J . – R u s í n , K .
   • Deriváty celulózy jako pojiva slévárenských formovacích směsí – I. část
   • Cellulose derivatives as binders in mixtures for foundry sands – part I
  • 15 L a i c h m a n , L . – B r a n d š t e t r , J . – R u s í n , K .
   • Deriváty celulózy s cementy jako pojiva slévárenských formovacích směsí – II. část
   • Cellulose derivatives with cements as binders in mixtures of foundry sands – part II
  • 18 M ü l l e r , J . a k o l .
   • Inotec se osvědčuje v praxi
   • Inotec being approved in practice
  • 23 S c h r e y , A .
   • Vysoce reaktivní polyuretanová pojiva pro postup cold box – zpráva z laboratoře a z provozu
   • Highly reactive polyurethane binders for the cold box process – a report from a laboratory and a plant
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 28 M a l i k , J . – F u t á š , P . – V a s k o v á , I .
   • Vplyv parametrov liatia a teploty vytvrdzovania na mechanické vlastnosti tlakového odliatku
   • Influence of pouring parameters and hardening temperature on mechanical properties of a pressure die casting
  • 32 Š e d o , I .
   • Použití zapuštěného vtoku ve formě pro tlakové lití zinku jako jeden z nástrojů pro snižování nákladů
   • Use of an embedded gate in a mould for die casting of zinc as one of tools for cost reduction
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 35 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 36 L ö c h t e , S . a k o l .
   • Cordi s – organický pojivový systém (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 40 C o r n e l i s s e n , C . a k o l .
   • Nová aditiva se sníženým dávkováním a obsahem emisí (ASK Chemicals CZ)
  • 44 TRANSTECH TOOLING – Váš partner: Vy víte co – s námi víte jak (Transtech Tooling, s. r. o., Brno)
  • 46 Sand Team nabízí slévárnám trvalou péči i pomoc při výrobě forem a jader (Sand Team, spol. s r. o., Holubice)
 • RUBRIKY
  • 48 Roční přehledy
  • 52 Zprávy S vazu sléváren České republiky
  • 54 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 59 Vzdělávání
  • 59 Slévárenské konference
  • 63 Aktuality
  • 63 Recenze
  • 64 Umělecká litina
  • 64 Publikace
  • 65 Blahopřejeme
  • 66 Z historie
 • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • Commexim Group a. s., Říčany u Prahy
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno
 • inzerce
  • 1 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 31 Michael Schultz Foundry Work
  • 31 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 46 SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
  • 53 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 45 TRANSTECH TOOLING s. r. o., Brno
  • 27 Veletrhy Brno, a. s., Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2009

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole