Slévárenství 01 - 02/2008

Slévárenství 01 - 02/2008

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2008

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 7 Ž i ž k a , I .
   • Slévárenství – ohlédnutí za rokem 2007
  • 8 B o ř i l , V .
   • Svaz modeláren České republiky – historie a současnost
 • VÝROBA MODELŮ
  • 9 K o p l í k , R .
   • Výroba modelů – nedílná součást výroby odlitků
   • Manufacture of patterns – integral part of casting production
  • 13 V r á n e k , P . – Z o u h a r , F .
   • Tradiční ruční výroba tvarově náročných modelových zařízení
   • Traditional and manual manufacture of pattern equipment of complicated shapes
  • 15 J i r s a , P . – P a s t r ň á k , P .
   • Výroba velkých modelů s využitím velkoplošných materiálů nové generace
   • Manufacture of big patterns with use of large-area materials of a new generation
  • 17 K a b r d a , J . – D o l e ž a l , J .
   • Výroba modelů z pryskyřic. Laminování – výroba jaderníku
   • Manufacture of patterns from resins. Laminating – manufacture of a core box
  • 19 Š í m a , P .
   • Výroba modelů na CNC strojích
   • Manufacture of patterns on CNC machines
  • 22 T o l a r , J . – S k o t á k , V . – M u s i l , P .
   • Zvláštnosti výroby modelů a odlitků pro čerpadla
   • Specificities of manufacture of patterns and castings for pumps
  • 24 N o s e k , J . – V a n í č e k , J .
   • Slévárenské modely – kovomodelárny
   • Foundry patterns – metal pattern shops
  • 27 S k a l i c k ý , Z .
   • Formy pro tlakové lití
   • Pressure casting dies
  • 29 J e c h , J .
   • Problematika výroby polystyrenových modelů
   • Problems of manufacture of polystyrene patterns
  • 31 H o l o u b e k , Z .
   • Zkušenosti s výrobou vypěňovacích forem pro slévárenskou technologii lost foam ve Vsetínské modelárně, s. r. o.
   • Experience with manufacture of moulds for lost foam patterns in the pattern shop of Vsetínská modelárna, Ltd.
  • 34 M ü l l e r , B .
   • Rychlá výroba odlitků otevírá nové možnosti použití
   • Rapid manufacture of castings opens new possibilities of use
  • 38 J í r e k , R .
   • Rotomoulding a jeho potřeba kvalitních odlitků ze slitin Al
   • Rotomoulding technology and its need of high quality castings from Al alloys
  • 40 O u l e h l a , L .
   • Perspektivní zaměstnání v celé republice
   • Prospective jobs all around the country
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 43 N o v á , I . – M a c h u t a , J .
   • Sledování plynatosti formovacích a jádrových směsí
   • Monitoring of gassiness of moulding and core mixtures
  • 49 K r a u t s c h n e i d e r , R . – Č e c h , J .
   • Možnosti experimentálního zjišťování koeficientů přestupu tepla na rozhraní kov–forma u některých Al-slitin
   • Possibilities of establishing experimentally the coefficients of heat transfer on the metal/mould interface of some Al alloys
 • Firemní prezentace
  • 54 D i d i e r , A . – I v a n o v , I .
   • Nosiče lesklého uhlíku v pevné a tekuté formě z HA France
  • 57 Váhy a vážicí systémy od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 58 K a b r d a , J . – D o l e ž a l , J .
   • Výroba složitých modelových zařízení
  • 60 EBALTA – řešení pro Vás
  • 62 K l í m a , Z .
   • Výroba modelového zařízení laminováním
  • 64 J í r e k , R .
   • Modelárna – NEMOŠICE, s. r. o. - profil firmy
  • 66 Modelárna LIAZ, spol. s r. o., Liberec
  • 67 MTeZ, s. r. o., Žďár nad Sázavou
  • 68 R u d y , C z . – N o v o t n ý , J . – F e d o r y s z y n , A .
   • Moderní přípravny formovacích směsí v českých a slovenských slévárnách
  • 72 K o p l í k , R . a k o l .
   • Výroba modelových zařízení ve firmě MOOD International, s. r. o., Brno
 • RUBRIKY
  • 75 Roční přehledy
  • 79 Zprávy Svazu modeláren České republiky
  • 84 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 89 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 93 Vzdělávání
  • 94 Konference
  • 95 Publikace
  • 96 Aktuality
  • 97 Blahopřejeme
  • 98 Vzpomínáme
  • 99 Poznamenejte si
  • 101 Z historie
 • INZERCE
  • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou
  • Commexim Group a. s., Říčany u Prahy
  • 42 EDIMET SPA, Itálie
  • 61 KTK BL ANSKO, spol. s r. o., Kotvrdovice
  • 48 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
  • 71 MICHENFELDER ELEKTROTECHNIK, Německo
  • 66 MODELÁRNA LIAZ spol. s r. o., Liberec
  • 1 MODEL ÁRNA – NEMOŠICE, s. r. o., Pardubice
  • 73 MOOD International, s. r. o., Brno
  • 67 MTeZ s. r. o., Žďár nad Sázavou
  • 74 Munot FormTec s. r. o., Praha
  • 83 NuernbergMesse GmbH, Německo
  • 26 Seco Group odš. závod 02 AGS JIČÍN, Jičín
  • 5 SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co., Ltd., Čína
  • 21 SIGMA MODELÁRNA, spol. s r. o., Lutín
  • 37 Stadler Stahlguss AG, Švýcarsko
  • 100 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 4 Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • 53 YASCHA design, Olomouc
  • 63 Zdeněk Klíma, Výroba slévárenských modelů, Blansko-Klepačov
  • 14 Z-MODEL, spol. s r. o., Blansko

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2008

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole